Nagyboldogasszony Plébánia Nagyszénás
Fő oltár

 

 
Menü
 
Boldog névnapot!

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-b4wkWmKuuC8/TZNLOvz9GLI/AAAAAAAADjw/P_jAMkXQ8L8/s1600/07bc79de.gif

 
Plébániánk élete
 
Karitász

 
Történetünk
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Társ Egyházközségek
 
Archivum
 

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA NAGYSZÉNÁS

 

Úrnapja

 

Képtalálat a következőre: „úrnapja fénykép”

 

 

Általános szokás a körmenet és a sok virágdísz: az Úrnapja idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a kora nyarat a természet. Az úrnapi körmenettel Magyarországon és másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe.

A körmeneten Magyarországon más országoktól eltérően négy stáció van: négy oltárt állítanak, amelyet a pappal és az Oltáriszentséggel végigjárnak a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája  van. A stációknál Evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak, akiket a négy égtáj felé osztott áldás akaratlanul is elér.[

Az első adatok magyarországi megünnepléséről 1292-ből és 1299 ből valók.  Nagy tömeg jelenlétében elégették Mohamed  jelképes mecsetjét , koporsóját és török katonákat ábrázoló bábukat.

 

 


 

Erdő Péter az esztergomi pap- és diakónusszentelésen: Egy jó pap jelenléte megeleveníti a közösséget

 

A papi hivatás szűnni nem akaró nyugtalan fáradozás és keresés, hogy Isten országa terjedjen a szívekben, eljusson minden emberhez, és megváltoztassa a világ életét – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros június 10-én az esztergomi bazilikában tartott pap- és diakónusszentelésen.

 

 

Erdő Péter bíboros a szertartás kezdetén a szentelendők mellett kiemelten köszöntötte az egyházmegye vele koncelebráló segédpüspökeit, Cserháti Ferencet és Székely Jánost, valamint a jubiláns paptestvéreket. Külön köszöntötte a szentelendők rokonait, barátait, illetve azokat a zarándokokat, akik gyalogosan érkeztek Esztergomba.

A főpásztor homíliájában a Jó Pásztor hasonlatán keresztül mutatott rá, hogy Jézus – és az ő hármas küldetésében részesedő papok – mennyire nem szokványos vezetők. Emlékeztetett, hogy Ferenc pápa előszeretettel szól arról, hogy a papoknak igazi pásztoroknak kell lenniük. Ez a szentatya szóhasználatában azt is jelenti, hogy nem csupán időt és fáradságot méricskélő kötelességteljesítés a papok feladata, hanem szűnni nem akaró nyugtalan fáradozás és keresés, hogy Isten országa terjedjen a szívekben, eljusson minden emberhez, és megváltoztassa a világ életét.

 

Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ehhez nagyon oda kell figyelni a mai kor emberére. Arra az emberre, aki gyakran szétszórt, nem tud hosszas eszmefuttatásokat nyomon követni, gyakran a pillanatnyi élmények bűvöletében él. Arra az emberre, aki sokszor csak azért megy el a templomba, mert ott „az atya olyan klassz”, de ugyanezért pár hét múlva már lehet, hogy egy másik felekezethez csapódik.

A bíboros arról is beszélt, hogy a papoknak mást kell kínálniuk, mint amit a világ ad, és ehhez személyesen Krisztust kell szeretniük. Így buzdított: ha fáradhatatlan szenvedéllyel tanulmányozzuk a tanítását, imádságban tartjuk elevenen hozzá fűződő kapcsolatunkat, megadja a Szentlelket, aki hatékonnyá, áldottá, áthatóvá teszi a mi szavunkat is. Majd a szentelendők lelkére kötötte, hogy különös gonddal készüljenek a szentbeszédekre, ne legyenek érthetetlenek, unalmasak vagy sematikusak, hanem beszédeiknek legyen mindig igazi hitbeli tartalma. Azt is hangsúlyozta, hogy minden korosztály számára fontos a hit átadása.

 

A főpásztor beszámolt arról a tapasztalatáról, mennyire meghatározó egy-egy jó pap jelenléte még nemzedékek távolából is egy-egy plébánia életében. A plébániai látogatások is megerősítették, hogy egy jó pap jelenléte megeleveníti régen kiszáradt lelkű kerületek vagy települések életét. Arra is rámutatott a bíboros, hogy az egyházmegyés pap hivatásának egyik különleges szépsége, hogy minden papi feladatra kiterjed.

„Egyszerre kell, hogy tudjunk lelki mélységet sugározni, tanítani, méltóan megszervezni és végezni a liturgiát, felkészíteni a hívőket és kiszolgáltatni a szentségeket, felelősen kezelni az Egyház javait, jó családapa módjára működtetni a templomot, a plébániát, esetleg a közösségi házat” – sorolta Erdő Péter. Arra kérte a leendő papokat, hogy legyenek nyitottak minden lelkiségre és a nem hívőkre is.

 

A bíboros végül a szentelendő diakónusokhoz fordult, akiknek az Ige, az oltár és a szegények szolgálata lesz a fő feladata. „Különleges hivatásotok, hogy összekötők legyetek a plébános és a hívők között, és szentségi kegyelemmel tegyetek tanúságot hitetekről a világ előtt” – fogalmazott, majd arra kérte őket, figyeljenek oda, hogy új szolgálatuk családjuknak ne újabb terhet, hanem erőforrást jelentsen.

Legyen mindnyájunk élete és szolgálata áldás az Egyház és a világ számára – kérte végül a Szentlélek közbenjárását a szentelendők szolgálatához a főpásztor.

A szentelési szertartásra az evangélium után került sor: először név szerint szólították azokat, akik a diakonátus, illetve az áldozópapság szentségében szeretnének részesülni.

 

Ezután a szentelendők ígérete következett, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Ezután a szentséget kiszolgáltató Erdő Péter bíboros mint az apostolok utóda imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést.

A beöltözést követően a főpásztor a felszentelt új papok kezét megkente krizmával, majd minden szentelt megkapta szolgálatai liturgikus eszközeit.

 

A szentmise végén Erdő Péter bíboros hálát adott a szentelésük jubileumát ünneplő lelkipásztorok tanúságételéért és sokéves papi szolgálatáért, az új papokért és diakónusokért. Majd kérte a híveket, folyamatosan imádkozzanak papjaikért és diakónusaikért, és azért, hogy Isten adjon elegendő hivatást az Egyház számára és segítse azokat, akik a papi hivatást már megkapták, hogy hűségesen, örömteli módon, áldással és Isten erejével végezhessék szolgálatukat.

 

Magyar Kurír


Családi nap Május 13-án.


Program:


Gyülekező: 1/2 10


10.00 -Szentmise


11.00 -Rajz és fafaragó kiállítás megnyítója


-Csapatjátékok a szabadban


- Kézműves foglalkozás, lufihajtogatás a szabadban.


13.00- Sátor megáldása, ebéd a sátor alatt.


14.00 -A nagyszénási Fantázia Aerobik csoport bemutatója


14.30- Bűvész előadása a templomban.


15.15- Komolyzenei koncert a templomban.


15.45- Eredményhirdetés /totó.rajz, versíró pályázat, süteménykészítő verseny, csapatjátékok/


Egész-nap üdítő és ásványvíz !

Mindenkit várunk szeretettel!!!

 

 


Dr. Lónárd Pálra emlékezünk

Dr. Lónárd Pál római katolikus vallású nyugalmazott,,kecskeméti kórház főorvosa 2017. 05.04--én elhunyt!
Településünk egyik legnagyobb szülöttjéért a szentmisét május 13-án tartandó Családi napon tartjuk!
Ugyanezen a napon a Kecskeméten a Piarista templomban 11 órakor lesz az engesztelő gyászmise a család részvételével.
A főorvos úr ajándékozott egy fa faragvány domborművet Perlaki plébános atyának az otthonában lévő legutóbbi látogatásakor.
Ezt az alkotást Polyák Pál Kecskeméti fafaragó készítette és Perlaki György plébános döntése alapján a dombormű a katolikus templomban méltó helyen nyert elhelyezést.

 


Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapján,

 

2017.április. 9-én a Nagyszénási Nagyboldogasszony Katolikus templomban az ünnepi szentmisét Te Deumként, hálából ajánljuk fel az elmúlt 90 évért, az egykor Központi Elemi Iskolaként nyilvántartott (ma:Czabán Samu Általános Iskola nevet viselő /névadója egy 1919-es veterán/ ) oktatási intézmény szándékára.

Megemlékezünk minden eddigi igazgatóról,tanárról, tanítókról és személyzetről. Az ünnepi liturgia barkaszenteléssel kezdődik, körmenettel folytatódik, evangélium(öröm hír) élővé tételére egy élő csacsin vonul be a lelkipásztor, mint annak idején Jézus Jeruzsálembe való diadalmas .bevonulásakor.
Továbbá elhangzik Werner Alajos: Énekes Passiója (Szenvedés története)

A szentmise végén a turistákhoz szokott "Füles" nevű szamár szeretettel várja mindazokat akik szeretnének csacsi háton ülni.

Az oktatási intézményről: Annak idején 1926. augusztus . 31-én Palóczy János plébánossal egy helybéli deputáció /küldöttség/ utazott a fővárosba a kultusz minisztériumhoz kérvényezve az iskola megalapítását. Az engedélyt megkapták és 1927 tavaszán az iskola építkezése megkezdődött és hamarosan be is fejeződött.

 


Paga

A Szentföldön jártam

Uram, nem vagyok méltó,
Hogy lábad nyomába lépjek:
De odaléptem.

Uram, nem vagyok méltó,
Hogy érintsem születésed szent helyét:
De érintettem.

Uram, nem vagyok méltó,
Hogy a Via Dolorosa-n
Keresztutadat járjam,
De végigjártam.

Uram, nem vagyok méltó,
Hogy kereszted helyét
Kezemmel tapintsam:
De tapintottam.

Uram, nem vagyok méltó,
Hogy Szent Sírod lássam,
De benne jártam.

Uram, nem vagyok méltó,
Hogy feltámadásodban
Is kövesselek,
De add meg, hogy egyszer
Veled legyek. 

 

Mi a lelkigyakorlat?

 
Nehéz lenne megmondani, milyen egy tipikus jezsuita. Temperamentum, képzettség, munkaterület szempontjából igen különbözők. Ami közös, az a Lelkigyakorlatokra vezethető vissza. A lelkigyakorlatos Isten-tapasztalat fogja össze a jezsuitákat sokféleségük ellenére is egységes, közös küldetésbe. Bár a jezsuita lelkiség a Lelkigyakorlatokban gyökerezik, mégis lelkigyakorlat végzése mesze nem jezsuita privilégium. Immár keresztények millió vettek részt lelkigyakorlatokon. De mi is az a lelkigyakorlat? Hogyan keletkezett? Milyen fajtái vannak? Hol lehet végezni őket?
A Lelkigyakorlatok eredete
 
A megtérése után Szent Ignác mély lelki tapasztalatokat szerzett és nagy benső átalakuláson ment keresztül. Később reflektált arra, hogy Isten hogyan dolgozott az életében és szerette volna, ha mások javára is válik mindaz, amit saját életében már hasznosnak talált. Hamarosan elkezdett segíteni embereken, ‘gyakorlatokat’ mutatott nekik, amelyekkel életüket megreformálhatták, és ami által az Istennel való kapcsolatuk elmélyült. Később Ignác összefoglalta ezeket a tapasztalatokat és megszületett az a kis kézikönyv, amit Lelkigyakorlatos Könyvnek nevezett. A lelkigyakorlat-adás művészetét Ignác tanítványai is megtanulták és a megszülető jezsuita rend egyik legfontosabb apostoli tevékenysége lett a lelkigyakorlatos munka. A Lelkigyakorlatok a XVI-XVII. századi katolikus megújulás egyik legfontosabb motorja volt és Ignác kis könyvecskéje napjainkig tartóan is a keresztény szellemiség egyik legbefolyásosabb műve.

 

 

Kedvcsináló: Lelkigyakorlat…? Miért?

  • Szeretnék néhány napra visszavonulni, hogy távolságot tudjak venni a mindennapok zajától, megszokottságától… – Szeretném világosabban látni önmagamat, kapcsolataimat, belsõ vágyaimat; azt, amire igazán vágyom…
  • Az életem és a hitem két külön világ. Egyre nehezebben viselem ezt a skizofrén állapotot.
  • Döntés előtt állok és szeretnék Istenre figyelve, jól választani!… – Azt hiszem, segítene, ha valakivel erről beszélni tudnék, ha segítséget kaphatnék ebben…
  • Sokszor éreztem már vágyat, hogy imádkozzam, de mikor végre oda jutok, hogy leüljek, elbizonytalanodom: hogyan imádkozzak? Mit mondjak? Mit tegyek? Most már nagyon szeretnék lépni…
  • Elcsendesedni, kiszakadni megszokott hétköznapjaimból, és arra figyelni, amit igazából a legfontosabbnak tartok…
  • Néhány napot olyan emberek között tölteni, akik hozzám hasonlóan keresik Istent, akikkel lehet minden gond nélkül ilyen témákról beszélgetni… – Azt hiszem, ez most nagyon segítene engem…
  • Szeretném megtapasztalni Istent az életemben. Törődik-e velem? Tényleg akar-e mondani nekem valamit? Ha igen, hol és hogyan? – Szívesen adnék alkalmat, hogy szóljon hozzám…
  • Érzem, hogy valaminek jönnie kell az életemben, valahol változnia kell valaminek; valaminek rendeződnie kell… – talán ez a pár nap segítene ezzel szembenéznem.
  • Talán azért is maradok magamra az istenkeresésemmel, mert félek, hogy ha beszélnék erről, rám erőltetnének valami olyasmit, amit egy porcikám sem kíván. Szeretnék segítséget kapni, de közben szabad is maradni.

 


 

 

 

 

Keresztség szentsége

 
Házasság szentsége

 

 
Első áldozás

 

 

Temetés szentelménye

 
Alapítványunk
 
Hivatalos információk
 
Kitekintés
 

Nézz élõ live filmet gportalon! 0-24-ben! Klikk ide! Filmek élõ live!!!!!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - TUDJ MEG TÖBBET SELENA GOMEZ MAGÁNÉLETÉRÕL, SZERELMÉRÕL, CSALÁDJÁRÓL, KARRIERÉRÕL!    *****    HA TE IS IMÁDOD A ZÖLD ÍJÁSZ VILÁGSIKERÛ SOROZAT ELBÛVÖLÕ SZERELMESPÁRJÁT AKKOR ITT A HELYED! MAGYAR OLICITY SITE    *****    The Vampire Diaries & The Originals szerepjáték - ha kedveled a sorozatokat és írni is szeretsz, ne habozz!    *****    Rendhagyó kedvezményt ajánlok Nektek, Te monhatod meg, hogy mi legyen az ára. Pl.: Születési, párkapcsoklati, horoszkóp.    *****    KÖNYVismertetõk, kötelezõ olvasmányok    *****    BOOKFANCLUB -> A könyvek birodalma elvezet a képzelet csendes világába!<<-BOOKFANCLUB    *****    Ingyenes, korlátlan képfeltöltés!!! www.kepfeltolto.eu    *****    Autista - Állatbarát - Homoszexuális - Intelligens - Kívülálló - Mûvészlélek - Segítõkész - Toleráns    *****    Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!    *****    HAT ÉVE ONLINE! - LÁTOGASS EL MAGYARORSZÁG EGYETLEN MÛKÖDÕ SELENA GOMEZZEL FOGLALKOZÓ OLDALÁRA! - HAT ÉVE ONLINE!    *****    A SZULTÁNA: HÍREK - KÉPEK - SOROZATISMERTETÕK - TÖRTÉNELMI INFÓK - ÉRDEKESSÉGEK MINDEN MENNYISÉGBEN A SOROZATRÓL    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Itt a nyár! Kivirágzott a mályva és a pipitér! Hogy mit szólt ehhez a két virágmanó? Gyere, és olvasd el a Mesetárban!    *****    STITCHERS - Magyarország egyetlen oldala a természetfeletti krimi-drámasorozatról! A Stitchers sorozatot megéri nézni!    *****    Nézz Élõ live filmet gportalon. Klikk klikk klikk.    *****    Gréti. 23. Egyetemista. Chevelle. Rap. Jégkorong. Ottawa Senators. Jean-GabrielPageau. Írás. Olvasás. Blog. (:    *****    Élõ live mozifilmek. Ha szereted a filmeket, sorozatokat, meséket akkor itt a helyed!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    ARIANA GRANDE TODAY - MAGYARORSZÁG EGYETLEN ARIANA GRANDÉVAL FOGLALKOZÓ HONLAPJA - TUDJ MEG RÓLA MINDENT