Nagyboldogasszony Plébánia Nagyszénás
Fő oltár

 

 
Menü
 
Boldog névnapot!

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-b4wkWmKuuC8/TZNLOvz9GLI/AAAAAAAADjw/P_jAMkXQ8L8/s1600/07bc79de.gif

 
Plébániánk élete
 
Karitász

 
Történetünk
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Társ Egyházközségek
 
Archivum
 

NAGYBOLDOGASSZONY  PLÉBÁNIA NAGYSZÉNÁS

 

 

 

 

FATIMAI SZŰZANYA

 

 

 

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

 

Száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.

 

Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)

A júliusi jelenés alkalmával a gyerekek látomást kaptak a pokolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. E fölajánlást XII. Piusz végezte el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben megismételte.

A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a híres „napcsoda”: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre.

„Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten! Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt soha nem tudjuk elmondani.”

(Francisco Marto)

A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgyerekekre. Lúcia sokáig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke utasítására leírta a titkokat.

A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 1942-ben hozták nyilvánosságra.

A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa határozott 2000-ben.

 

Részlet a titokból: „[...] láttunk egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a szentatya. […] ment botladozó léptekkel […], fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.”

II. János Pál ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a Szent Péter téren. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.”

Egy évvel a merénylet után a szentatya Fatimába zarándokolt, hogy hálát adjon a Szűzanyának. A lövedéket, mely megsebesítette, ma is a fatimai Mária-szobor koronájában őrzik.

 

A Szent Szűz kérésének eleget téve II. János Pál pápa 1984-ben felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének az emberiséget.

 

Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban, II. János Pál pápa harmadik fatimai útján, 2000. május 13-án avatta őket boldoggá. Liturgikus ünnepük: február 20.

„A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól: »Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«

(Részlet II. János Pál pápának a boldoggá avatáson mondott homíliájából)

Lúcia nővér 2005. február 13-án hunyt el, kilencvenhét éves korában.

* * *

Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide. A Szűzanya jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát építettek. Ezt követően lelkigyakorlatos ház és kórház létesült a völgyben. A bazilika építését 1928-ban kezdték. A szentély előtti nagy teret 1951-ben alakították ki.

Források
Magyar katolikus lexikon
Katolikus.hu – Könyvtár – II. János Pál pápa írásai

Magyar Kurír
(bh)

 

 

Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit a nagyszénási Nagyboldogasszony templom búcsújára
2017. augusztus 12-én és 13-án.

 

Ünnepi programok:


Augusztus 12-én/ szombaton/

18:00  Elővételi ünnepi szentmise melyet Gyulai Endre püspök úr celebrál /akit idén 30 esztendeje szenteltek főpappá/ és megáldja a Boldogságos Szűz Máriát ábrázoló ólomüvegablakot, mely a fatimai Szűzanya megjelenésének 100. évfordulója alkalmából, Szent László király évében, adományból készült.
A liturgiát komolyzenei betétek teszik még élményszerűbbé.

 

Szűz Mária

 

Augusztus 13-  án / vasárnap/

 

10:00 Gyertyaláng egyházi ifjúsági együttes ad könnyűzenei koncertet.

11:00 ÜNNEPI SZENTMISE.


A jeles eseményt körmenettel és szerény agapéval /szeretetlakoma/ zárul.

Perlaki György plébános


Így imádkozzuk a rózsafüzért

Keresztvetés, majd Hiszekegy:

(1) Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében
(2) és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban;
(3) ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
(4) szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették;
(5) alászállt a poklokra; harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján,
(6) onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
(7) Hiszek Szentlélekben.
(8) Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,
(9) a szentek közösségét,
(10) a bűnök bocsánatát,
(11) a test feltámadását
(12) És az örök életet. Ámen.

A nagy szemekre Miatyánk-ot imádkozunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
És ne vígy minket a kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké! Ámen.

A kis szemekre Üdvözlégy-et imádkozunk:

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus. (Itt következik a titok.)
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Jézus neve után a következő titkokat illesztjük be:

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki hitünket növelje
(2) aki reményünket erősítse
(3) aki szeretetünket tökéletesítse

A tizedekre:
1. akit te, szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
2. akit te, szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
3. akit te, szent Szűz, a világra szültél
4. akit te, szent Szűz, a templomban bemutattál
5. akit te, szent Szűz, a templomban megtaláltál

A VILÁGOSSÁG OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki megtisztítson minket
(2) aki lelkünk békéjét megőrizze
(3) aki a szentségekben megerősítsen

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét
3. aki meghirdette Isten országát
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta magát

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki értelmünket megvilágosítsa
(2) aki emlékezetünket megerősítse
(3) aki akaratunkat tökéletesítse

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett
2. akit értünk megostoroztak
3. akit értünk tövissel megkoronáztak
4. aki értünk a keresztet hordozta
5. akit értünk a keresztre feszítettek

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI

A bevezető három Üdvözlégyre:
(1) aki gondolatainkat irányítsa
(2) aki szavainkat vezérelje
(3) aki cselekedeteinket kormányozza

A tizedekre:
1. aki halottaiból feltámadott
2. aki a mennybe fölment
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Az Üdvözlégyek végén:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézusom! Bocsásd meg a mi vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Végül az alábbi könyörgést mondhatjuk:
V/ Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
R/ Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök életjutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának imádkozásával megemlékezve, utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Heti beosztás:
Hétfő és szombat: örvendetes olvasó
Kedd és péntek: fájdalmas olvasó
Szerda és vasárnap: dicsőséges olvasó
Csütörtök: világosság olvasója

MEĐUGORJE-i rózsafüzér:
Hiszekegy
7-szer: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

 

 

 


Idén nyolcvan éves a hódmezővásárhelyi Szent István király-templom – Kilenceddel készülnek a búcsúra

 

A hódmezővásárhelyi Szent István király-templom megáldásának 80. évfordulóját ünnepeli a plébániaközösség. Az évfordulóra kilenc napon át tartó lelki programmal készülnek. Augusztus 19-én Böjte Csaba OFM mutat be búcsúi szentmisét, augusztus 20-án pedig Nagy Róbert szeged-szőregi plébános.

 

Az ünnepet megelőző kilenced során minden nap egy-egy olyan lelkipásztor mutat be szentmisét a templomban, aki valamilyen módon kötődik Hódmezővásárhelyhez: itt született vagy szolgált bizonyos ideig.

Augusztus 19-én 17 órától Böjte Csaba ferences szerzetes celebrál szentmisét, melyet eucharisztikus körmenet, valamint a városi ünnepség követ a templom előtti Szent István téren. Augusztus 20-án Nagy Róbert szeged-szőregi plébános mutat be szentmisét, mely után közösségi napot szerveznek a plébániakertben.

Részletes program a hódmezővásárhelyi plébániák honlapján olvasható.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Hodmezovasarhely.hu

Magyar Kurír 

Erdő Péter az esztergomi pap- és diakónusszentelésen: Egy jó pap jelenléte megeleveníti a közösséget

 

A papi hivatás szűnni nem akaró nyugtalan fáradozás és keresés, hogy Isten országa terjedjen a szívekben, eljusson minden emberhez, és megváltoztassa a világ életét – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros június 10-én az esztergomi bazilikában tartott pap- és diakónusszentelésen.

 

 

Erdő Péter bíboros a szertartás kezdetén a szentelendők mellett kiemelten köszöntötte az egyházmegye vele koncelebráló segédpüspökeit, Cserháti Ferencet és Székely Jánost, valamint a jubiláns paptestvéreket. Külön köszöntötte a szentelendők rokonait, barátait, illetve azokat a zarándokokat, akik gyalogosan érkeztek Esztergomba.

A főpásztor homíliájában a Jó Pásztor hasonlatán keresztül mutatott rá, hogy Jézus – és az ő hármas küldetésében részesedő papok – mennyire nem szokványos vezetők. Emlékeztetett, hogy Ferenc pápa előszeretettel szól arról, hogy a papoknak igazi pásztoroknak kell lenniük. Ez a szentatya szóhasználatában azt is jelenti, hogy nem csupán időt és fáradságot méricskélő kötelességteljesítés a papok feladata, hanem szűnni nem akaró nyugtalan fáradozás és keresés, hogy Isten országa terjedjen a szívekben, eljusson minden emberhez, és megváltoztassa a világ életét.

 

Erdő Péter hangsúlyozta, hogy ehhez nagyon oda kell figyelni a mai kor emberére. Arra az emberre, aki gyakran szétszórt, nem tud hosszas eszmefuttatásokat nyomon követni, gyakran a pillanatnyi élmények bűvöletében él. Arra az emberre, aki sokszor csak azért megy el a templomba, mert ott „az atya olyan klassz”, de ugyanezért pár hét múlva már lehet, hogy egy másik felekezethez csapódik.

A bíboros arról is beszélt, hogy a papoknak mást kell kínálniuk, mint amit a világ ad, és ehhez személyesen Krisztust kell szeretniük. Így buzdított: ha fáradhatatlan szenvedéllyel tanulmányozzuk a tanítását, imádságban tartjuk elevenen hozzá fűződő kapcsolatunkat, megadja a Szentlelket, aki hatékonnyá, áldottá, áthatóvá teszi a mi szavunkat is. Majd a szentelendők lelkére kötötte, hogy különös gonddal készüljenek a szentbeszédekre, ne legyenek érthetetlenek, unalmasak vagy sematikusak, hanem beszédeiknek legyen mindig igazi hitbeli tartalma. Azt is hangsúlyozta, hogy minden korosztály számára fontos a hit átadása.

 

A főpásztor beszámolt arról a tapasztalatáról, mennyire meghatározó egy-egy jó pap jelenléte még nemzedékek távolából is egy-egy plébánia életében. A plébániai látogatások is megerősítették, hogy egy jó pap jelenléte megeleveníti régen kiszáradt lelkű kerületek vagy települések életét. Arra is rámutatott a bíboros, hogy az egyházmegyés pap hivatásának egyik különleges szépsége, hogy minden papi feladatra kiterjed.

„Egyszerre kell, hogy tudjunk lelki mélységet sugározni, tanítani, méltóan megszervezni és végezni a liturgiát, felkészíteni a hívőket és kiszolgáltatni a szentségeket, felelősen kezelni az Egyház javait, jó családapa módjára működtetni a templomot, a plébániát, esetleg a közösségi házat” – sorolta Erdő Péter. Arra kérte a leendő papokat, hogy legyenek nyitottak minden lelkiségre és a nem hívőkre is.

 

A bíboros végül a szentelendő diakónusokhoz fordult, akiknek az Ige, az oltár és a szegények szolgálata lesz a fő feladata. „Különleges hivatásotok, hogy összekötők legyetek a plébános és a hívők között, és szentségi kegyelemmel tegyetek tanúságot hitetekről a világ előtt” – fogalmazott, majd arra kérte őket, figyeljenek oda, hogy új szolgálatuk családjuknak ne újabb terhet, hanem erőforrást jelentsen.

Legyen mindnyájunk élete és szolgálata áldás az Egyház és a világ számára – kérte végül a Szentlélek közbenjárását a szentelendők szolgálatához a főpásztor.

A szentelési szertartásra az evangélium után került sor: először név szerint szólították azokat, akik a diakonátus, illetve az áldozópapság szentségében szeretnének részesülni.

 

Ezután a szentelendők ígérete következett, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Ezután a szentséget kiszolgáltató Erdő Péter bíboros mint az apostolok utóda imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést.

A beöltözést követően a főpásztor a felszentelt új papok kezét megkente krizmával, majd minden szentelt megkapta szolgálatai liturgikus eszközeit.

 

A szentmise végén Erdő Péter bíboros hálát adott a szentelésük jubileumát ünneplő lelkipásztorok tanúságételéért és sokéves papi szolgálatáért, az új papokért és diakónusokért. Majd kérte a híveket, folyamatosan imádkozzanak papjaikért és diakónusaikért, és azért, hogy Isten adjon elegendő hivatást az Egyház számára és segítse azokat, akik a papi hivatást már megkapták, hogy hűségesen, örömteli módon, áldással és Isten erejével végezhessék szolgálatukat.

 

Magyar Kurír

 Mi a lelkigyakorlat?

 
Nehéz lenne megmondani, milyen egy tipikus jezsuita. Temperamentum, képzettség, munkaterület szempontjából igen különbözők. Ami közös, az a Lelkigyakorlatokra vezethető vissza. A lelkigyakorlatos Isten-tapasztalat fogja össze a jezsuitákat sokféleségük ellenére is egységes, közös küldetésbe. Bár a jezsuita lelkiség a Lelkigyakorlatokban gyökerezik, mégis lelkigyakorlat végzése mesze nem jezsuita privilégium. Immár keresztények millió vettek részt lelkigyakorlatokon. De mi is az a lelkigyakorlat? Hogyan keletkezett? Milyen fajtái vannak? Hol lehet végezni őket?
A Lelkigyakorlatok eredete
 
A megtérése után Szent Ignác mély lelki tapasztalatokat szerzett és nagy benső átalakuláson ment keresztül. Később reflektált arra, hogy Isten hogyan dolgozott az életében és szerette volna, ha mások javára is válik mindaz, amit saját életében már hasznosnak talált. Hamarosan elkezdett segíteni embereken, ‘gyakorlatokat’ mutatott nekik, amelyekkel életüket megreformálhatták, és ami által az Istennel való kapcsolatuk elmélyült. Később Ignác összefoglalta ezeket a tapasztalatokat és megszületett az a kis kézikönyv, amit Lelkigyakorlatos Könyvnek nevezett. A lelkigyakorlat-adás művészetét Ignác tanítványai is megtanulták és a megszülető jezsuita rend egyik legfontosabb apostoli tevékenysége lett a lelkigyakorlatos munka. A Lelkigyakorlatok a XVI-XVII. századi katolikus megújulás egyik legfontosabb motorja volt és Ignác kis könyvecskéje napjainkig tartóan is a keresztény szellemiség egyik legbefolyásosabb műve.

 

 

Kedvcsináló: Lelkigyakorlat…? Miért?

  • Szeretnék néhány napra visszavonulni, hogy távolságot tudjak venni a mindennapok zajától, megszokottságától… – Szeretném világosabban látni önmagamat, kapcsolataimat, belsõ vágyaimat; azt, amire igazán vágyom…
  • Az életem és a hitem két külön világ. Egyre nehezebben viselem ezt a skizofrén állapotot.
  • Döntés előtt állok és szeretnék Istenre figyelve, jól választani!… – Azt hiszem, segítene, ha valakivel erről beszélni tudnék, ha segítséget kaphatnék ebben…
  • Sokszor éreztem már vágyat, hogy imádkozzam, de mikor végre oda jutok, hogy leüljek, elbizonytalanodom: hogyan imádkozzak? Mit mondjak? Mit tegyek? Most már nagyon szeretnék lépni…
  • Elcsendesedni, kiszakadni megszokott hétköznapjaimból, és arra figyelni, amit igazából a legfontosabbnak tartok…
  • Néhány napot olyan emberek között tölteni, akik hozzám hasonlóan keresik Istent, akikkel lehet minden gond nélkül ilyen témákról beszélgetni… – Azt hiszem, ez most nagyon segítene engem…
  • Szeretném megtapasztalni Istent az életemben. Törődik-e velem? Tényleg akar-e mondani nekem valamit? Ha igen, hol és hogyan? – Szívesen adnék alkalmat, hogy szóljon hozzám…
  • Érzem, hogy valaminek jönnie kell az életemben, valahol változnia kell valaminek; valaminek rendeződnie kell… – talán ez a pár nap segítene ezzel szembenéznem.
  • Talán azért is maradok magamra az istenkeresésemmel, mert félek, hogy ha beszélnék erről, rám erőltetnének valami olyasmit, amit egy porcikám sem kíván. Szeretnék segítséget kapni, de közben szabad is maradni.

 


 

 

 

 

Keresztség szentsége

 
Házasság szentsége

 

 
Első áldozás

 

 

Temetés szentelménye

 
Alapítványunk
 
Hivatalos információk
 
Kitekintés
 

Az ASZTRO-suli mindenkit Szeretettel vár. Tanuld meg az asztrológiát a saját horoszkópod elemzésével -TELJESEN INGYEN!    *****    A csillagjövõ asztrológia portálon akció! Születési horoszkóp + 3 év elõrejelzés + Párkapcsolati elemzés 2000 Ft. katt!    *****    Szereted a humort, jó zenéket? Szeretnél ilyen mûsorban részt venni? Keress oldalamon!    *****    "Revealing the truth is like setting a match on fire. It can bring light or set your world on fire." | PROJECT D.C.    *****    PROJECT DC egy futurisztikus-disztópikus SZEREPJÁTÉK! Bármikor szívesen látjuk a csatlakozókat!    *****    Ne maradj le semmirõl, értesülj elsõ kézbõl a Selena Gomezzel kapcsolatos hírekrõl! Hat éve várja a látogatókat az oldal    *****    Református exmisszus-gyakornok, jégkorong, izomautók, rap zene. Igen, ez mind én vagyok! Hogyan? Nézz be és megtudod! :)    *****    Szeretsz írni? Lenne egy jó témád, amit megosztanál másokkal? Akkor kattints, és nyerj egy vendégposztot nálam! :)    *****    Kedveled Ian Somerhaldert? Odáig vagy a szépséges színésznõért, Nina Dobrevért? Kattints! Nem csak TVD rajongóknak!    *****    Szeretsz filmet nézni? Akkor itt a helyed! Nézz filmet facebook messengeren. Klikk ide!!!!    *****    MAYFLOWER / egy májusban született lány blogja / MAYFLOWER / egy májusban született lány blogja / MAYFLOWER    *****    DESIGN KÉSZÍTÕT KERESEK! 100 KREDIT ÉS MEGJELENÉS JÁR ÉRTE! DESIGN KÉSZÍTÕT KERESEK! 100 KREDIT ÉS MEGJELENÉS JÁR ÉRTE!    *****    ***Egy blog. Egy lány. Egy élet.*** Ðzsí blogol. *G-PORTÁL KÖZÖSSÉGMENTÉS ugyanitt. Ha hiányzik a régi közösség.*BLOG***    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Nézz filmet facebook messengeren!!!! Klikk! Klikk!    *****    ONMYMIND \\ EGY ÁTLAGOS SRÁC BLOGOL MINDENRÕL AMI ESZÉBEJUT \\ ZENE, CIKKEK, KRITIKA? KATTINTS ÉS OLVASS MOST KEDVEDRE    *****    **********Rengeteg AKCIÓ! Vegyszermentes kozmetikmok és bio mosó és tisztítószerek, munkalehetõséggel! ***********    *****    OKTATÁS INGYENESEN az ASZTRO-suliban, Asztrológiai tanácsadás BECSÜLET KASSZÁS alapon! Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Hírek a folytatásról - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed -    *****    LORDE * ISMERD MEG TE IS A ROYALS ÉNEKESNÕJÉT * LORDE * ISMERD MEG TE IS * LORDE * ISMERD MEG TE IS A ROYALS ÉNEKESNÕJÉT